z vami že 45 let
info@zora.si
051 365 904

Pogoji uporabe

SPLETNO MESTO WWW.ZORA.SI - POGOJI UPORABE IN PRAVNE OMEJITVE

Opozorilo:

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE, PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI SPLETNO MESTO. Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA POTRJUJETE, DA SPREJEMATE TE POGOJE. ČE TEH POGOJEV ("POGOJI") NE SPREJEMATE, NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA.

Uporaba mesta

Zora Vam dovoljuje ogled in prenos gradiva na tem spletnem mestu ("mesto") zgolj za vašo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da v vseh morebitnih kopijah gradiva ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in lastništvu z izvirnega gradiva. Gradiva na tem mestu ne smete kakorkoli spreminjati, ga reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ter ga drugače uporabiti za kakršenkoli javni ali komercialni namen. Prepovedana je vsakršna uporaba tega gradiva na kateremkoli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju za kakršenkoli namen. Gradivo na tem mestu je zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah in vsaka nepooblaščena uporaba kateregakoli gradiva na tem spletnem mestu utegne biti kršitev zakonodaje o zaščiti avtorskih pravic in blagovnih znamk ter druge zakonodaje. Če kršite kateregakoli od teh pogojev, samodejno preneha veljati vaše dovoljenje za uporabo tega mesta in nemudoma morate uničiti vso preneseno ali natisnjeno gradivo.

Zavrnitve odgovornosti

GRADIVO (SKUPAJ Z VSO PROGRAMSKO OPREMO) NA TEM MESTU SE VAM DAJE NA VOLJO, "KOT JE", BREZ VSAKRŠNIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN ZA DOLOŽEN NAMEN ALI JAMSTVI O NEKRŠITVI INTELEKTUALNE LASTNINE. Zora obveznosti glede njegovih izdelkov in storitev urejajo izključno pogodbe, skladno s katerimi se dajejo na voljo, in noben del tega mesta se ne sme tolmačiti, kot da spreminja te pogodbe. Zora prav tako ne jamči za natančnost in popolnost gradiva, programske opreme ali storitev na tem spletnem mestu. Zora lahko kadarkoli brez poprejšnjega obvestila spremeni gradiva ali storitve na tem mestu ali izdelke in cene, opisane na njem. Gradiva in storitve na tem mestu so lahko zastarela in Zora se ne obvezuje, da jih bo posodabljal. Informacije, objavljene na tem mestu, se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki niso na voljo v vaši državi. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega zastopnika. Upoštevna zakonodaja morda ne dovoljuje izključitve naznačenih jamstev, zato ta izključitev za Vas morda ne velja.

Omejitev odgovornosti

Zora, NJENI DOBAVITELJI IN DRUGE TRETJE OSEBE, OMENJENE NA TEM MESTU, NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNE ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO (VKLJUČNO S TISTO, KI JE POSLEDICA IZGUBLJENEGA DOBIČKA, IZGUBLJENIH PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA, VENDAR NE OMEJENO NANJO), KI IZHAJA IZ UPORABE, NEZMOŽNOSTI UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE TEGA MESTA, SPLETNIH MEST, POVEZANIH S TEM MESTOM, ALI GRADIVA, INFORMACIJ ALI STORITEV, VSEBOVANIH NA VSEH TAKIH MESTIH, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA JAMSTVU, KRŠITVI POGODBE, KAZNIVEM DEJANJU ALI KATERIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA ZORA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. ČE JE ZARADI VAŠE UPORABE GRADIVA, INFORMACIJ ALI STORITEV NA TEM MESTU TREBA SERVISIRATI, POPRAVITI ALI ODPRAVITI NAPAKE NA OPREMI ALI PODATKIH, STE ODGOVORNI ZA VSE STROŠKE TAKIH UKREPOV. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA MORDA NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO TE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

Predložitve uporabnikov

Zora prek tega mesta ne želi od Vas prejemati zaupnih ali zasebnih informacij. Vse gradivo, informacije ali druga komunikacija ("komunikacija"), ki jo pošljete na to mesto ali objavite na njem, se bo obravnavala kot nezaupna in nezasebna. Zora nima v zvezi s komunikacijo nobenih obveznosti. Zora in osebe, ki jih imenuje, bodo lahko brez omejitev kopirale, razkrile, distribuirale, vključile in drugače uporabljale komunikacijo in vse podatke, slike, zvoke, besedilo in druge elemente, vključene vanjo, za vse komercialne in nekomercialne namene. Informacije, ki omogočajo vašo osebno prepoznavo in jih Zori pošljete z namenom prejemanja izdelkov ali storitev, se bodo obravnavale skladno s Zorino izjavo o zasebnosti, objavljeno v spletu. Na tem mestu je prepovedano objavljanje vsakršnih nezakonitih, grozilnih, žaljivih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih ali drugačnih gradiv, ki bi kršila kakršnokoli zakonodajo, ter pošiljanje takih gradiv nanj ali iz njega.

Povezave s spletnimi mesti tretjih oseb

Povezave s spletnimi mesti tretjih oseb na tem mestu so vam dane na voljo zgolj kot ugodnost. Če jih uporabite, zapustite to mesto. Zora ni pregledala vseh teh mest tretjih oseb ter ne nadzira in ni odgovorna za katerokoli od njih ali njihovo vsebino. Tako Zora ne odobrava in ne daje nobenega zagotovila zanje ali za kakršnekoli informacije, programsko opremo ali druge izdelke ali gradivo na njih, oziroma za rezultate, ki jih lahko dobite z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do kateregakoli spletnega mesta tretjih oseb, s katerim je na tem mestu povezava, to storite izključno na svojo odgovornost.

Povezovanje s tem mestom

Na drugih mestih lahko ustvarite povezave s tem mestom, vendar zgolj skladno z določili smernic za povezovanje s Zorinimi spletnimi mesti in ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje.

Blagovne znamke

Zora z.o.o., www.zora.si, bodisi blagovne znamke bodisi zaščitene blagovne znamke Zore.

Zora lahko kadarkoli spremeni ta določila s posodobitvijo tega spletnega mesta. Svetujemo, da mesto občasno obiščete in se seznanite s trenutno veljavnimi določili, ker so za Vas obvezujoča. Nekatera določila teh pogojev utegnejo nadomestiti izrecno navedena pravna obvestila ali pogoji na posameznih straneh tega mesta. Maj 2007

Opomba:

Vsak, ki se povezuje s spletnim mesto www.zora.si, mora upoštevati smernice za povezovanje s spletnimi mesti Zore z.o.o. in vso veljavno zakonodajo.
Smernice za povezovanje s spletnimi mesti Zore z.o.o.

Mesto, na katerem je povezava s Zorinim spletnim mestom:
  • lahko vsebuje povezavo s Zorino vsebino, vendar te ne sme podvajati,
  • ne sme ustvariti brskalnega ali omejenega okolja okoli Zorine vsebine,
  • ne sme namigovati, da Zora podpira to mesto ali njegove izdelke,
  • ne sme lažno predstavljati svojega odnosa z Zoro,
  • ne sme objavljati lažnih informacij o Zorinih izdelkih ali storitvah,
  • ne sme uporabljati logotipa Zore d.o.o. brez dovoljenja lastnika,
  • ne sme vsebovati vsebine, ki bi se lahko tolmačila kot neokusna, žaljiva ali sporna, in lahko vsebuje samo vsebino, ustrezno za vse starostne - skupine.
Copyright © 2017 Zora Domžale z.o.o. Gorenjska cesta 11, 1234 Mengeš
Pon. do pet.: 07.00 - 19.00 | sobota: 07.00 - 12.00
izjava o zasebnosti | pogoji uporabe